Kontakt

Sprzedaż:

570 116 486  

(Pon-Pt 8:00-16:00)  

Pomoc techniczna:

12 345 1999

(Pon-Pt 8:00-16:00)

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w ramach serwisu tlumacze-elektroniczne.pl.

Niniejszy dokument zawiera informacje w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu oraz sklepu tlumacze-elektroniczne.pl.

Informacje ogólne

Właścicielem serwisu jest Spółka Vasco Electronics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie zwaną w dalszej części „Serwis.”

Dbamy o poszanowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu działającego pod nazwą: tlumacze-elektroniczne.pl. Stosujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne, w celu zapobiegania ingerowaniu w prywatność naszych użytkowników przez osoby trzecie.

Poziom ochrony

Naszym celem jest zapewnienia poziomu ochrony wynikającego z obowiązujących przepisów prawa:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z naszego serwisu w zakresie zakupów dokonywanych w sklepie jest realizowane za pomocą protokołu SSL, który jest specjalnym standardem przesyłania danych w zakresie ochrony transmisji danych ponieważ transmisja za pomocą tego protokołu jest kodowana. W ramach naszego serwisu umieszczamy linki, za pomocą których użytkownik może dotrzeć do innych stron internetowych. W czasie korzystania z Serwisu, w celu poprawy jego funkcjonalności, poprzez podane linki, na Państwa urządzeniu mogą być umieszczane pliki Cookies pochodzące od innych dostawców serwisów jak przykładowo: Facebook, Twitter, Google. Polityki prywatności oraz zasady korzystania z Cookies stworzone przez wskazane podmioty są poza kontrolą Serwisu. Zalecamy, by przed przystąpieniem do korzystania z innych serwisów zapoznali się Państwo zarówno z ich polityką prywatności oraz zasadami wykorzystywania przez nie plików Cookies.

Słownik

Cookie - jest to informacja zapisywana na komputerze Użytkownika przez Serwis, którą to informację Serwis może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
Log systemowy - informacja zawarta na komputerze użytkownika, która jest przekazywana przez jego komputer przy każdym połączeniu. Może zawierać szereg danych, w tym np. numer IP za pomocą, których możliwe jest ustalenie przykładowo lokalizacji urządzenia.
Adres IP - indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Może być statyczny lub dynamiczny w zależności od sposobu związania z urządzeniem (na stałe lub przydzielony).
Adres URL – jest to format adresowania zasobów w Internecie, ale najczęściej mówimy o nim w kontekście adresu strony internetowej. Adres strony www jest oparty właśnie na formacie URL.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych użytkowników gromadzonych w ramach korzystania z Serwisu jest:

Vasco Electronics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 1 lok. CTA/350, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000421705, REGON: 122581850, NIP: 6772369151.

Gromadzenie danych

Przechowujemy zapytania do serwera, które są rozpoznawane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • adresu IP urządzenia końcowego,
 • nazwy stacji użytkownika jeśli identyfikacja jest możliwa przez protokół http,
 • nazwy użytkownika podanej w procesie autoryzowania,
 • czasu nadejścia zapytania,
 • pierwszego wiersza żądania http.
 • kodu odpowiedzi http, liczby danych wysłanych przez serwer,
 • Refer link adresu URL strony poprzednio odwiedzanej, w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez zewnętrzny serwer,
 • informacji o przeglądarce użytkownika,
 • informacji o błędach przy realizacji transakcji.

Dane te nie umożliwiają bezpośrednio identyfikacji osób przeglądających strony serwisu.

Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji z wyjątkiem zawartych w plikach cookies.

Sklep internetowy nie zbiera, nie przechowuje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych kart kredytowych. Płatności kartą kredytową realizowane są przez naszego partnera, firmę SixPayments znaną z rzetelności i bezpieczeństwa procesowania danych.

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów:

 • nazwisko i imię,
 • adres do wysyłki zamówienia,
 • dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail.

Podanie powyższych danych jest konieczne dla dokonania rejestracji, korzystania z serwisu oraz do dokonania zakupu w ramach Serwisu.

Zawsze możesz zmienić ustawienia prywatności swojej wyszukiwarki.

Jak?

Kliknij poniżej, tam wyjaśniamy.

Informacje gromadzone w powyższy sposób są wykorzystywane do:

 • zarządzania Serwisem,
 • zarządzania w zakresie rozpoznawania zagrożeń w sieci,
 • badania ruchu użytkowników w ramach serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem Google Analytics.

W zakresie korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • adres, nazwa firmy,
 • treść wiadomości tekstowej.

Podanie przez użytkownika wskazanych danych jest niezbędne do wykonania umowy. Szczegółowy zakres danych oraz informacje w zakresie ich przetwarzania zawierają klauzule informacyjne zawarte w formularzach zamówień.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane zebrane w sposób powyższy mogą być wykorzystywane do dostosowania funkcjonalności serwisu do potrzeb użytkownika, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane do serwisu ze strony użytkownika oraz w celu realizacji zamówienia i obsługi procesu reklamacji. Gromadzone dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym lub do państw trzecich. Serwery, z których korzystamy znajdują się poza UE.

Dane osobowe zebrane za pomocą formularzy serwisu są przetwarzane w celu i zakresie potrzebnym do obsłużenia konkretnego zadania. Szczegółowy zakres przetwarzania danych oraz czas ich przechowywania określa klauzula informacyjna zawarta w formularzu zamówienia.

Serwis stosuje zasady bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych z wykorzystaniem dostępnych racjonalnych środków technicznych, z uwzględnieniem charakteru przetwarzanych danych oraz z uwagi na podstawę przetwarzania. Serwis wdrożył na podstawie RODO w zakresie ochrony danych osobowych klientów w szczególności nie wyłącznie: politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, zabezpieczenia i procedury zmierzające do adekwatnej ochrony danych, stosując zabezpieczenia fizyczne, zabezpieczenia techniczne, cykliczną analizę ryzyka co do danych osobowych, procedurę w zakresie retencji danych, instrukcje w zakresie zarządzania systemem informatycznym co do ochrony danych osobowych, zabezpieczenia informatyczne, regulaminy użytkowania sprzętu, procedury przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych.

Dane osobowe użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania transakcji, prowadzenia Sklepu, zapewnienia sprawnego jego funkcjonowania, obsługi klientów, reklamacji.

Prawa Użytkownika w zakresie danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania (co do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody) wniesienia skargi do organu nadzoru: sklep@tlumacze-elektroniczne.pl.

Organ nadzoru w zakresie danych osobowych

Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Zawsze mogą się Państwo zwrócić z prośbą o aktualizację, zmianę lub usunięcie danych z naszej bazy w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, adres: sklep@tlumacze-elektroniczne.pl.

Ciasteczka, czyli Polityka Cookies

Na naszej stronie używamy Ciasteczek, stosownie do art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Są to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer.

Wykorzystujemy pliki Cookies:

 • sesyjne - przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania lub opuszczenia serwisu,
 • stałe - przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach cookies lub do czasu usunięcia przez użytkownika,
 • wydajnościowe - zawierające informacje o sposobie korzystania z serwisu,
 • niezbędne – konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia,
 • funkcjonalne – „pamiętające” ustawienia użytkownika i personalizowanie usługi,
 • własne – zamieszczane przez serwis,
 • zewnętrzne - pochodzące z innej witryny niż Serwis.

Pliki te nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację użytkownika ani nie umożliwiają ustalenia danych osobowych użytkownika. Mają Państwo wpływ na zakres zbieranych informacji poprzez regulację ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzystacie. W celu dokonania ustawień adekwatnych do potrzeb oraz dokonania zmiany warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies zalecamy korzystanie z opcji „pomoc” danej przeglądarki.

Żeby zmienić ustawienia prywatności swojej wyszukiwarki:

Informacje o możliwości zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w dostępnych najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych:

Google Chrome:
Kliknij menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików cookie, Domyślne blokowanie plików cookie, Domyślne zezwalanie na pliki cookie, Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki, Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.
Internet Explorer 6.0 i 7.0:
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox:
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera:
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari:
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Każdy Użytkownik ma prawo do ustawiania poziomu prywatności oraz rodzaju ciasteczek.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności:

  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
  • dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników, tworzenie statystyk oglądalności.

  Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@tlumacze-elektroniczne.pl.

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.tlumacze-elektroniczne.pl z siedzibą pod adresem

  Vasco Electronics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
  Al. Pokoju 1, CTA/350
  31-548 Kraków